comunicado acta de sesión extraordinaria 16 de abril 2021